AgroEnergia

jak skorzystać z dotacji na fotowoltaikę dla rolników?

AgroEnergia 2021 – program z dotacją na OZE dla rolników

Fotowoltaika dla gospodarstw rolnych i nowoczesne technologie OZE realnie poprawiają stan budżetu tysięcy polskich gospodarstw. Maszyny i urządzenia rolnicze, czy budynki gospodarcze potrzebują ogromnej ilości energii elektrycznej.

Aby promować odnawialne źródła energii oraz zachęcić kolejnych rolników do inwestycji w fotowoltaikę i turbiny wiatrowe, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił nową edycję programu AgroEnergia 2021. Jak działa ten program, kto może otrzymać dotację i na jakie kwoty można liczyć?

AgroEnergia 2021 – cel programu

Celem programu priorytetowego NFOŚiGW – AgroEnergia jest wsparcie inwestycji m.in. w odnawialne źródła energii, które pozwolą na ograniczenie negatywnego wpływu działalności rolniczej na środowisko. Kompleksowa pomoc w postaci dotacji ma przyczynić się do poprawy jakości powietrza, a także poprawy efektywności energetycznej gospodarstw rolnych i zwiększenie ich samodzielności energetycznej.

AgroEnergia 2021 – dla kogo

Program AgroEnergia skierowany  jest do osób chcących zainwestować w odnawialne źródła energii. Beneficjentem programu może zostać:

  • osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo,
  • osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (główny przedmiot działalności wnioskodawcy wskazany w odpowiednim rejestrze przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni) lub 01.63.Z).

AgroEnergia – co obejmuje program

Dofinansowaniu podlegają inwestycje w nowe źródła energii elektrycznej w tym OZE i cieplnej o zainstalowanej mocy: 10-50 kWp:

  • instalacje fotowoltaiczne o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,
  • instalacje wiatrowe o mocy  większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,
  • pompy ciepła o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje wnioskowany zakres przedsięwzięcia,
  • instalacje hybrydowe, tj.: fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężone w jeden układ (sumarycznie moc całej instalacji może przekraczacz 50 kW, przy czym moce poszczególnych jednostek  nie mogą przekraczać 50 kW). Realizacja takiego projektu musi wynikać z audytu energetycznego, który rekomenduje zastosowanie pompy ciepła.

W przypadku realizacji instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych oraz instalacji hybrydowej można uzyskać wsparcie także na zakup i montaż towarzyszących magazynów energii.

Należy pamiętać, że dofinansowaniu nie podlegają projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji, jak również rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Jak złożyć wniosek o dotację na fotowoltaikę?

Łączna pula środków w ramach programu AgroEnergia 2021 to 200 milionów złotych. Jest o co walczyć. Już niebawem Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomią nabór dla rolników w trybie ciągłym. Nowe szczegóły podamy w tym artykule.

Na razie nie ma jeszcze dokładnych terminów ani wzorów wniosków o dotacje, ale już dziś pomagamy przyszłym inwestorom przygotować się na start naboru – im szybciej się zgłosisz, tym masz większą pewność, że środki w budżecie programu się nie wyczerpią.

Jeśli chcesz uzyskać taką bezpłatną pomoc od naszych ekspertów, napisz do nas.

OTRZYMAJ DO 25tyś zł.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

Zapisz się teraz, a w ciągu 24 godzin oddzwonimy